Håkon

25.02.2021

Ingunn Hojem og Morten Husby ble foreldre til Håkon 17.02.21. Han ble født på St. Olavs Hospital, veide 3615g og var 50cm lang.
Nyfødt