Øyvind

13.06.2021

Eli K. Christiansen og Hans A. Stenseth (Åsen) fikk en gutt ved Sykehuset Levanger 9. mai. Gutten har fått navnet Øyvind. Anders (4) og Marit (snart 3) er stolte storesøsken.
Nyfødt