Vilkår

Vilkår FOLK

Vilkår for bruk av tjenestene Folk» og «Torg» mellom Bruker og Frostingen AS lokalavisa as (825985832)

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane. Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Bilder skal ikke ha gjennomgått vesentlige redigeringer og kan ikke inneholde filter eller elementer (stickers) fra f.eks. snapchat o.l.

Tjenestene skal ikke brukes for ordinære kunngjørings- og bedriftsannonser. Slike, samt dødsannonser sendes til kundeservice@frostingen.no

Bestillingsfristene for tjenestene kan være forskjellige fra kategori til kategori og står anført i bestillingsløsningen for hver enkelt kategori. Merk at avvik på frist kan forekomme ved høytids- eller andre røde dager.

Vi tilbyr betaling med Visa og Mastercard via Payex. Merverdiavgiften er inkludert i din betaling og vil ikke bli belastet utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalinger/trekk. Når betalingen er gjennomført vil du motta en ordrebekreftelse på din gitte e-postadresse.

Du har angrerett så fremt din booking ikke publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det publiseres. Så snart innlegget er publisert første gang, digitalt og/eller i papiravis anses varen som levert.

Ved ønske om reklamasjon, i forbindelse med feilaktig leveranse, har vi mulighet til å booke inn annonsen din til et senere tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Avisa forbeholder seg også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og beskjæring av bilde.

Avisa har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på avisas nett og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med annonseavdelingen per telefon 74 80 88 35 eller e-post kundeservice@frostingen.no Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt, dette finner du i ordrebekreftelsen din.